Warga Negara

Pengantar :: Dalam Menentukan kewarganegaraan seseorang, ada dua asas kewarganegaraa yang digunakan. Asas kewarganegaraan adalah dasar bagi suatu Negara untuk menentukan siapa saja yang menjadi warga Negara. Setiap Negara mempunyai kebebasan untuk menentukana asas kewarganegaraan yang hendak digunakan. Dari segi kelahiran, ada dua asas, yaitu asas ius soli dan ius sanguinis. Asas ius soli berasal…