Resensi Film “Nanny Mcphee”

Masalah dan Penyebab Masalah – masalah yang muncul dalam film tersebut ialah kekurangan kasih sayang orang tua dan kurangnya pendidikan kepada anak yang diberikan oleh orang tua secara langsung. Rincian masalah tersebut dan penyebabnya adalah sebagai berikut: Masalah yang pertama ialah, komunikasi yang kacau. Tidak adanya komunikasi yang jelas di Antara orang tua dalam hal…