Warga Negara

Pengantar :: Dalam Menentukan kewarganegaraan seseorang, ada dua asas kewarganegaraa yang digunakan. Asas kewarganegaraan adalah dasar bagi suatu Negara untuk menentukan siapa saja yang menjadi warga Negara. Setiap Negara mempunyai kebebasan untuk menentukana asas kewarganegaraan yang hendak digunakan. Dari segi kelahiran, ada dua asas, yaitu asas ius soli dan ius sanguinis. Asas ius soli berasal…

Makna Pembukaan UUD 1945

Alinea Pertama : Isi          : Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Makna : –          Keteguhan Bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk –          Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan manghapus…